Υγεία

3
Ρήγα Φεραίου 17, Καρπενήσι
Τηλέφωνο
2237025111
4
Θερμοπυλών 25 -27, Λαμία
Τηλέφωνο
2231047587, 2231024242, 2106203003
6
Μεσολογγίου 1, Καρπενήσι
Τηλέφωνο
2237021516
7
Δημ. Κοτσιμπού 8, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2237022386
8
Α. Οικονόμου, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2237024388
9
Γεώργιου Καραϊσκάκη 14, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2237021593
Ζαχαρία Παπαντωνίου 2, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2237025172
Ζαχαρία Παπαντωνίου 2, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2237022000, 2237022012
Ζαχαρία Παπαντωνίου 2, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2237025075
Φραγκίστα, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2237095300