Υγεία

3
Ρήγα Φεραίου 17, Καρπενήσι
Τηλέφωνο
4
Θερμοπυλών 25 -27, Λαμία
Τηλέφωνο
6
Μεσολογγίου 1, Καρπενήσι
Τηλέφωνο
7
Δημ. Κοτσιμπού 8, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
8
Α. Οικονόμου, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
9
Γεώργιου Καραϊσκάκη 14, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
Ζαχαρία Παπαντωνίου 2, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
Ζαχαρία Παπαντωνίου 2, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
Φραγκίστα, Ευρυτανία
Τηλέφωνο