Διασκέδαση - Εστίαση

6
Προυσσιώτισσης & Γρ. Λαμπράκη 1, Καρπενήσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2237025050
9
Επαρχιακή Οδός Καρπενησίου - Προυσού - Καλλιθέας 26, Γαύρος, Μέγα Χωριό, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2237041400
Πεζόδρομος Κοσμά Αιτωλού 12, Καρπενήσι
Τηλέφωνο
2237024405

Σελίδες