Γεφύρι της Βίνιανης

To γεφύρι της Βίνιανης, φτιαγμένο από ντόπιο Βινιανίτικο λιθάρι, ορθώνει το ανάστημα του ενώνοντας τις όχθες του Μέγδοβα ποταμού. Φτιάχτηκε την εποχή της Τουρκοκρατίας και σύνδεε το Καρπενήσι, με τα Άγραφα και το Βάλτο. Μαζί με τα γεφύρια του Μανώλη στον Αγραφιώτη και της Τατάρνας στον Αχελώο ήταν τα μοναδικά ασφαλή περάσματα των ποταμών στον άξονα αυτόν. Εκεί λέει η παράδοση, βρίσκεται ένα στοιχειωμένο μελίσσι που προφυλάσσει τους διαβατές και δεν τους αφήνει να περάσουν αν τύχει και κατεβάσει το ποτάμι.